ทวีทรัพย์ โฮมแคร์ บริการจัดส่งผู้ดูแล เฝ้าไข้ผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่ครัว ประจำบ้านและโรงพยาบาล ทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด ให้บริการจัดหาผู้ช่วยดูแลคนที่คุณรัก ทั้งแบบประจำและแบบไป-กลับ รายวัน รายเดือน ราคามิตรภาพ

บริการจัดหาดูแลผู้สูงอายุ คนชรา

วัยสูงอายุหรือวัยชรา คือ คนที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต จากสถานะการณ์ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุในปัจจุบันขาดการดูแลและเอาใจใส่จากบุตรหลาน

 • ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้
 • ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูสุขภาพ หรือกำลังพักฟื้นจากอาการป่วย หลังการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ฯลฯ

ศูนย์ทวีทรัพย์ โฮมแคร์ เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติในการดูแลผู้สูงอายุ และคนชราดังนี้

 1. การรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ควบคุมดูแลน้ำหนัก
 2. การทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 3. สุขภาพ จะมีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ
 4. การพักผ่อน ความสะอาดของเตียงนอน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
 5. การทำกายภาพบำบัด พลิกร่างกายให้ผู้สูงอายุติดเตียงป้องกันแผลกดทับ

บริการจัดส่งดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วย คือ ผู้ที่ควรได้รับการดูแลรักษา สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ

ประเภทของผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ คือผู้ป่วยนอนติดเตียงตลอดเวลา ไม่สามารถทำภาระกิจส่วนตัว ไม่สามารถเคลื่อนไหวและสนทนาได้ ตามแบบคนทั่วไป
 • ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ คือ ผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ แต่ต้องการผู้ดูแลเพื่อคอยเฝ้าระวังอาการป่วยที่เป็นอยู่

ถ้าคุณไม่มีเวลาในการดูแลผู้ป่วย โปรดให้ท่านไว้ใจในบริการของเรา เรามีผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมมาโดยตรง ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. การรับประทานอาหาร ป้อนข้าวป้อนน้ำ ให้อาหารทางสายยาง เฝ้าระวังการสำลักอาหาร
 2. การอาบน้ำ เช็ดตัว แปรงฟัน ทำความสะอาดร่างกายและแผล
 3. การขับถ่ายเช็ดปัสสวะ อุจจาระ ดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 4. การพักผ่อน พักฟื้น กายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย
 5. เฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อน ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปอดแฟบ ป้องกันโรคซึมเศร้า การพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
 6. การทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
 7. ดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องให้ออกซิเจน

บริการจัดหาแม่บ้าน แม่ครัว

งานบ้าน คือ กิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับบ้าน และผู้อยู่อาศัย ถ้าผู้อยู่อาศัยเหนื่อยและไม่สามารถทำงานบ้านของท่านได้เต็มที่ ก็จะทำให้บ้านและที่อยู่อาศัยไม่มีความสุข

หน้าที่ของแม่บ้าน

 1. ดูแลเรื่องความสะอาด กวาดบ้าน ถูบ้าน ทำความสะอาดเครื่องเรือนและของใช้ในบ้าน
 2. ซัก อบ รีด เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องนอน
 3. ประกอบอาหาร จัดเตรียมอาหาร ล้างจาน และอื่นๆในงานครัว

บริการจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก

เด็ก หมายถึงคนที่มีอายุอยู่ระหว่างการเกิดและวัยแรกรุ่น หรือผู้เยาว์ วัยเด็กนั้นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการตลอดเวลา

หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กมีดังนี้

 1. ป้อนอาหาร ให้นม จัดเตรียมและคัดสรรอาหารให้ครบ 5 หมู่ เหมาะสมตรงตามวัย
 2. สุขภาพ การจัดเก็บอุปกรณ์ของเล่น ดูแลทำความสะอาดให้เหมาะสมตามหลักสุขอนามัย
 3. การทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การไปโรงเรียน อาบน้ำ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
 4. ฝึกให้เด็กมีพัฒนาการ มีทักษะ ให้ตรงตามไวของเด็กแต่ละช่วงวัย